Reneos, uniek Europees platform voor inzameling en recyclage van grote Li-ion batterijen, schiet uit startblokken dinsdag 15 december 2020

Op initiatief van Bebat en haar Europese zusterorganisaties neemt het inzamelen en het recycleren van afgedankte lithium-ion batterijen een vliegende start met Zero Motorcycles als klant.

Reneos, het Europese platform voor de inzameling en recyclage van lithium-ion batterijen, gaat van start. Dankzij de expertise en unieke software ontwikkeld door Bebat in samenwerking met haar Europese zusterorganisaties kunnen batterijen van elektrische en hybride voertuigen (auto’s, bussen, vrachtwagens, vorkheftrucks, moto’s, …), thuisbatterijen en industriële toepassingen vanaf nu op Europese schaal worden opgehaald en gerecycleerd of hergebruikt (met akkoord van de klant). Zo vormen de marktleiders in het inzamelen van afgedankte batterijen een Europees netwerk om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar recyclage van batterijen van elektrische voertuigen (EV’s). Dat de internationale markt daar nu ook klaar voor is, blijkt uit een eerste samenwerking met de industrie.

EV-batterijen kennen exponentiële groei

Het gebruik van batterijen zit al jaren in stijgende lijn. Met de komst van elektrische wagens en andere e-voertuigen is ook de vraag naar duurzame oplossingen voor gebruikte lithium-ion batterijen gegroeid. Studies tonen aan dat de verdere elektrificatie van onze mobiliteit een exponentiële groei in het aantal batterijen zal veroorzaken.* Vandaag zijn EV’s goed voor ongeveer 2,7% van het totale aantal auto’s. Tegen 2025 zal dit cijfer stijgen tot 10%. Bijgevolg zal de vraag naar oplossingen voor afgedankte batterijen de komende jaren verder aandikken. Om de EV-industrie die Europees of mondiaal is georganiseerd te kunnen ondersteunen en te zorgen voor een substantiële bijdrage aan de circulaire economie is er nood aan een internationaal netwerk.

Unieke Europese samenwerking dankzij Belgische software

Omdat de inzameling en recyclage van lithium-ion batterijen specifieke kennis vereist, heeft Bebat zich de afgelopen jaren verder gespecialiseerd in het inzamelen en recycleren ervan. Vanuit die lokale expertise slaat Bebat de handen in elkaar met haar toonaangevende zusterorganisaties in Nederland, Duitsland, Italië en Noorwegen om tegemoet te komen aan de vraag van internationale bedrijven om hier een omvattend netwerk voor op te richten. Dankzij een gloednieuw softwareplatform dat door Bebat voor Reneos werd ontwikkeld, wordt het voor klanten mogelijk om via een intuïtief en gebruiksvriendelijk dashboard batterijrecyclage en -ophaling te regelen.

Bovendien, bouwt Reneos verder op de expertise van nationale inzamelaars en maakt recyclage van EV-batterijen op grote schaal toegankelijk. De nationale inzamelaars zorgen ervoor dat afgedankte en beschadigde batterijen veilig worden vervoerd en opgeslagen, met respect voor de Europese richtlijn voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en de nationale wetgeving, voordat ze mogelijk een tweede leven krijgen. Bij de verwerking van de gebruikte EV-batterijen wordt een keuze gemaakt tussen hergebruik, herbestemming of ontmanteling voor recyclage, en dit steeds volgens de vereisten van de producent. Op die manier wil Reneos bijdragen aan een duurzame oplossing voor het toenemende aantal batterijen.


Philippe Celis, CEO voor Reneos: “We merken al enkele jaren dat de Europese industrie op een internationaal niveau naar duurzame oplossingen zoekt voor de opvang en recyclage van de stijgende hoeveelheid EV-batterijen. Vanuit Bebat zijn we daarom gestart met het ontwikkelen van software die de logistieke afhandeling van die batterijen ook internationaal mogelijk maakt. Met Reneos hebben we een unieke Europese samenwerking op poten gezet en consolideren we de expertise van verschillende marktleiders in het ophalen en de nazorg van dergelijke batterijen en behouden we eveneens de nationale verankering en kennis van onze partnerorganisaties. Zo kunnen we organisaties op een internationaal niveau bedienen en tegelijkertijd een service aanbieden die op maat van lokale wetgeving en veiligheidsvoorschriften gemaakt is.”

Draagvlak vanuit de industrie

Dat een Europees ophaal- en recyclagesysteem meer dan welkom is, bewijst Reneos meteen met Zero Motorcycles. Sinds oktober verzorgt Reneos namelijk de ophaling en recyclage van gebruikte EV-batterijen voor de motorfiets constructeur. Zero Motorcycles heeft dealers in de Benelux, Noorwegen, Finland, Zweden, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Ireland, Oostenrijk en Tsjechië. Dankzij de nationale verankering van Reneos zullen batterijen in die landen volgens de respectievelijke wetgeving en veiligheidsvoorschriften worden opgehaald, getransporteerd en verwerkt.

 

Danny van der Horst van Zero Motorcycles: “Als motorfiets constructeur van uitsluitend elektrische motors worden we vanzelfsprekend ook geconfronteerd met gebruikte EV-batterijen. Met Reneos kunnen we die batterijen op een degelijke manier inzamelen en recycleren. Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van hoe onze industrie over de grenzen heen toch nog een stap verder kan gaan met een Europees netwerk .

In de categorie: Nieuws.