In het kader van Movin’On, de wereldwijde top voor veilige en duurzame mobiliteit op initiatief van Michelin, lanceren Essilor en Michelin gezamenlijk een wereldwijde campagne: 'Samen voor verkeersveiligheid: controleer uw gezichtsvermogen, controlee dinsdag 16 juni 2020

In het kader van Movin’On, de wereldwijde top voor veilige en duurzame mobiliteit op initiatief van Michelin, lanceren Essilor en Michelin gezamenlijk een wereldwijde campagne: 'Samen voor verkeersveiligheid: controleer uw gezichtsvermogen, controleer uw banden'.

Voor deze bewustwordingscampagne komen de twee merkambassadeurs, Bibendum en Max, voor de eerste keer samen. Ze nodigen automobilisten uit om hun gezichtsvermogen en banden te laten controleren voordat ze weer in de auto stappen. De twee ondernemingen gebruiken de kracht van een gezamenlijk initiatief om verkeersveiligheid te promoten, in verband met de Covid-19-crisis en het geleidelijk drukker worden van het verkeer.

ssilor, de wereldwijde nummer 1 in oogheelkundige optica, en Michelin, wereldleider op het gebied van banden en duurzame mobiliteit, hebben in november 2019 hun partnership aangekondigd. Ze lanceren nu hun eerste gezamenlijke initiatief: een internationale gezamenlijke bewustwordingscampagne om verkeersveiligheid te promoten. Dit initiatief wijst automobilisten op het belang van een goed zicht en banden die in goede staat zijn wanneer ze weer in de auto stappen.

De wereldwijde campagne wordt geleidelijk uitgerold in proeflanden, waar specifieke adviezen worden gegeven om mensen aan te moedigen naar een professional op het gebied van gezichtsvermogen en een bandenspecialist te gaan. De campagne wordt eerst via digitale kanalen verspreid en er worden gemeenschappelijke afbeeldingen gepresenteerd via de socialemedia-accounts van beide bedrijven.

Deze bewustwordingscampagne is gebaseerd op de recente herziening van de aanbevelingen van de Verenigde Naties voor de versterking van de nationale systemen voor verkeersveiligheid. "Toezien op een goed gezichtsvermogen van alle weggebruikers" is nu een van de officiële aanbevelingen om de doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid van de Verenigde Naties wereldwijd te halen. Daarom zijn Essilor en Michelin, beide partner van 'Action for Road Safety' van de FIA en het Fonds van de Verenigde Naties voor verkeersveiligheid (United Nations Road Safety Fund, UNRSF) er trots op om samen te werken en zich concreet in te zetten voor een veiliger mobiliteit.

 

 

In de categorie: Nieuws.