Belg zamelde nooit eerder zoveel gebruikte batterijen in 3.624 ton ingezamelde batterijen maken van 2019 een recordjaar dinsdag 26 mei 2020

De Belg zamelde het afgelopen jaar meer batterijen in dan ooit. Met maar liefst 3.624 ton op de teller -goed voor om en bij de 152 miljoen batterijen!- werd 2019 een recordjaar. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Bebat, de vzw die gebruikte batterijen inzamelt en recycleert. Meer dan 3 gezinnen op 4  gaven het goede voorbeeld en brachten hun afgedankte batterijen binnen. Met deze cijfers bevestigt Bebat opnieuw zijn leiderspositie in Europa en de rest van de wereld.

 

België beste leerling van de klas

Het recordcijfer van 2019 betekent een stijging van 13 procent vergeleken met het jaar voordien. Hiermee stijgt ook meteen het inzamelpercentage van draagbare batterijen in ons land aanzienlijk. Van alle batterijen die in omloop komen, wordt 67,2 procent ingezameld. Hiermee is België duidelijk de beste leerling van de klas in Europa en zelfs in de rest van de wereld. Dat wil niet zeggen dat de overige 32,8 procent van de batterijen daarom bij het huisvuil terechtkomt. Het merendeel van deze batterijen is immers nog in gebruik, gezien een batterij gemiddeld langer dan 3 jaar meegaat. Uit studies van Bebat blijkt gelukkig dat er per 100 kilogram huisvuil slechts 1 batterij wordt teruggevonden. Dit betekent dat Bebat meer dan 90% inzamelt van de batterijen waar consumenten van af willen.

 

Belg zamelde voor 300 vliegtuigen aan batterijen in

Gebruikte batterijen bevatten een schat aan waardevolle materialen zoals onder meer kobalt en zink die hergebruikt kunnen worden. Op die manier wordt de vervaardiging van batterijen meer en meer een circulair gegeven wat het milieu alleen maar ten goede komt. Bebat zorgt ervoor dat de ingezamelde batterijen opgehaald worden in onder meer de inzamelpunten en de recyclageparken en maakt dat ze bij de juiste verwerkende bedrijven terechtkomen voor recyclage. Op die manier krijgen batterijen een nieuw leven in de vorm van grondstoffen voor een tablet (256 batterijen),  staal voor een fiets (2.132 batterijen) en zelfs het metaal voor een sportvliegtuig (500.000 batterijen). Wij Belgen zamelden het afgelopen jaar dus grondstoffen voor maar liefst 300 vliegtuigen aan batterijen in!

 

Batterijen worden kleiner, maar ingezamelde gewicht neemt toe

De ingezamelde batterijen zijn voornamelijk losse batterijen, maar tevens ingebouwde varianten afkomstig van toestellen. Deze toestellen worden steeds kleiner waardoor ook de batterijen discreter worden wat het gewicht aan batterijen doet slinken. Dit betekent opnieuw een positief gevolg voor het milieu. “Dit maakt echter dat mensen nog meer batterijen moeten inzamelen dan tevoren om evenveel gewicht in de weegschaal te hebben”, zegt Peter Coonen, Algemeen Directeur van Bebat. “Het feit dat 2019 een absoluut recordjaar was betekent dus dat de consument meer dan ooit de reflex heeft om afgedankte batterijen in te leveren. Daar hebben onze communicatiecampagnes via radio- en TV-spots, sociale media en scholen zeker toe bijgedragen.”


Reneos de Europese oplossing voor batterijen elektrische voertuigen

Nieuwkomer is trouwens de gebruikte batterij in elektrische voertuigen. Om de inzameling van deze batterijen te vereenvoudigen sloeg Bebat de handen in elkaar met buitenlandse collega’s wat resulteerde in Reneos, een oplossing die het inzamelen van EV (elektrische voertuigen)-batterijen doorheen heel Europa mogelijk maakt.

 

Impact Corona

De afgelopen weken werd de inzameling door Bebat tijdelijk on hold gezet omwille van de coronamaatregelen. Inmiddels werden de ophalingen stilaan terug opgestart, de geldende regels in acht genomen. Ons doel blijft in elk geval overeind om ook in 2020 opnieuw nog meer gebruikte batterijen in te zamelen en te recycleren.

In de categorie: Nieuws.